Jelen Adatkezelési Tájékoztató a https://legleg.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével, adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Elérhetőségek:

Adatkezelő: AdOps Digital Kft.
Adószám: 32219850-2-43.
Székhely: 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.
Cégjegyzékszám: 01-09-412668
Elérhetőség: hello@legleg.hu

AZ ADATKEZELÉS JOGLAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatások igénybe vevő, valamint a hírlevelekre feliratkozók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.

Kezelt adatok a hírlevélre történő feliratkozás esetében: email cím.

Adatkezelés célja: Marketing célú megkeresések, tájékoztatók küldése a legújabb posztokról, szolgáltatásokról, hírekről.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozásig.

ADATFELDOLGOZÓK

Az adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás.

További kivételt képez, hogy az adatokat kizárólag a felhasználó által leadott adatokat az email hírlevél teljesítése céljából az adatkezelő a következő félnek átadja:

Név: Mailhook.hu (Virtualcom Business Kft, Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 2/209., Adószám: 12424643-2-03 )

A hírlevélre történő feliratkozásnál a weboldalon a Felhasználó hozzájárulását adja a marketing célú megkeresésekhez.

Ön bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy az email címre küldött törlési kérelemmel.

A hírlevélről történő leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok és Ön nem kap többé tőlünk hírlevelet és értesítést.

TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ

A Honlap tárhelyszolgáltatója az EZIT Kft.

Mint minden weboldal, a https://legleg.hu (továbbiakban: „Weboldal”) is használ sütiket, hogy Önnek kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor a Weboldalunkon jár. Mivel nagyon fontosnak tartjuk, hogy Ön biztonságban tudhassa nálunk az adatait, ezért ebben a Tájékoztatóban bemutatjuk, hogy pontosan milyen sütiket, milyen célból, milyen feltételek mellett és mennyi ideig kezelünk.

Mik azok a sütik?

A süti egy információcsomag, amelyet a webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a webszervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, mobiltelefonján, vagy egyéb, böngészésre alkalmas eszközén (a továbbiakban: „Eszköz”), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ezáltal a sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta.

A sütik fajtái és adatkezelés

A Weboldalunkon kétféle sütit használhatunk: „session” („munkamenet”) sütiket vagy „persistent” („állandó”) sütiket.

Munkamenet süti: ezek ideiglenes sütik, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a süti fájlban. Ezek a sütik elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Állandó sütik: ezek a sütik azután is az Ön Eszközén maradnak, hogy Ön elhagyta a Weboldalt, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a Weboldal látogatóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. A süti típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik az eszközön.

A Weboldalon nyomkövetésre a Google Analytics rendszer van beállítva, amiről bővebben itt olvashat: http://google.com/analytics

Az Ön gépén elhelyezett sütik használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet az Ön látogatásának kezdő és befejező időpontja, az Ön IP-címe, illetve egyes esetekben – az Ön számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az Ön Eszközének paraméterei, az Ön által a Weboldalunkon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. A Weboldal üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott süti-beállítások során.

A sütik használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a felhasználó igényeire szabni. Az üzemeltető a sütiket arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során az Ön korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa Önnek, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a Weboldal használatát.

Marketing sütik: Az oldalunkon Google Ads és Facebook Pixel követőkódok futnak le engedélyezés esetén. Amennyiben a Tiltom gombot választod, sem ezek a kódok, sem az analitika mérőkódok, sem az oldal működését befolyásoló extra kódok nem futnak le, ami hatással lehet az oldalélményre!

A sütik letiltása / eltávolítása

A böngészőjét beállíthatja úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A megfelelő beállításokhoz kérjük. használja a böngészője „Súgó” menüjét.

Felhívjuk a figyelmét, hogy sütik tiltása esetén bizonyos funkciók esetleg nem működnek tökéletesen.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

FELHASZNÁLÓK JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN

Felhasználó az alábbi jogaival élhet e-mailes megkeresés útján:

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

A Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelő által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

A Felhasználó jogosult az adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie az adatkezelőnek. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Adatkezlő köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁHOZ VALÓ JOG

A Felhasználó kérheti az adatkezelőtől a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

A FELHASZNÁLÓ BÁRMIKOR JOGOSULT AZ ADATKEZELÉSHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁST VISSZAVONNI, ILYEN ESETBEN A MEGADOTT ADATOKAT RENDSZEREINKBŐL TÖRÖLJÜK.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás annak a https://ad-ops.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. 10. 01. napjától lép hatályba.

SZERZŐI JOGOK

Minden a https://legleg.hu honlapon (Honlap) található tartalom (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, know-how, illetve a legleg.hu domain név) az AdOps Digital Kft. (Üzemeltető) kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében szerzői jogi oltalom alatt álló műnek minősül, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Üzemeltető a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

Az Üzemeltető fenntart minden, a Honlap bármely részének, részeinek, bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének, vagy részeinek (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag) feldolgozása, értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban történő tárolása, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala.

A Honlap teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A Honlapból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, vagy technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Üzemeltető követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

A Honlapról értesüléseket átvenni csak a Honlapra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az Átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltüntetni, valamint erre vonatkozóan az Üzemeltetőtől írásbeli engedélyt kért és kapott.